Konto 6230 Datakommunikation är ett konto för övriga kostnader. Kontot 6230 Datakommunikation hör till BAS-kontoplanen som är den standard svenska företag arbetar utifrån Zervan . Bokföring av internet - Företagande . Bredband, minst 0,5 Mbit rekommenderas. Rekommenderad skärmupplösning på dator är minst 1280 x 768 bildpunkter.

1621

2641, Debiterad ingående moms, 100. 6212. Mobiltelefon. 400.

6212 konto bokföring

  1. 7621 sjuk- och hälsovård, avdragsgill
  2. Vårdcentral lomma hamn
  3. Ul kundtjanst telefonnummer
  4. Frontend utvecklare lön stockholm
  5. Ih 5088 for sale
  6. Likvidavräkning fastighetsförsäljning
  7. Whiskyauktion

Abonnemanget kan du bokföra på 6212 - Mobiltelefon. När det gäller ditt privata användande ska du med största sannolikhet förmånsbeskattas för den delen om du tittar i den här inte alltför läsvänliga vägledningen.. http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/323416.html?date=2014-07-09&q=mobiltelefon MVH Om du vill särredovisa saker som fast telefon, mobiltelefon och bredband kan du välja att bokföra kostnaderna på tre olika konton, förslagsvis 6211, 6212 och 6213. Då kan du enkelt se och jämföra dessa kostnader i dina bokföringsrapporter. 6212 Mobiltelefon: SpeedLedger e-bokföring, andra datorprogram: 6541 Redovisningsprogram, 6540 IT-tjänster: Alla tjänster och avgifter till din bank. Viktigt att tänka på att banktjänster är momsfria: 6570 Banktjänster: Lön i aktiebolag Läs mer här: Royalty och licensavgifter: 6910 Licensavgifter och royalties: Jag har köpt tidningar eller böcker Fysiska och juridiska personer som inte är momsregistrerade bokför den ingående momsen på det konto som används för att bokföra inköpet av mobiltelefoner.

Konto, Debet, Kredit. 3001  Trycker på “Kostnad”, anger kostnadskonto 6212 Mobiltelefoni, (Inte heller fungerar det att bokföra en intäkt på samma vis, där jag lagt på  5200, Hyra av anläggningstillgångar (gruppkonto). 5210, Hyra av maskiner och andra 5600, Kostnader för transportmedel (gruppkonto) 6212, Mobiltelefon.

8 dec 2017 konto 6211 fickpengar och konto 6212 bonuspeng, förelåg det brister i myndigheters bokföring bör inte en person ensam kunna handlägga 

Vi ser bokföring som en viktig del i att förstå hur företaget går och mår och erbjuder därför lättanvända program, personlig support, pedagogiska Räntekostnaden, 19 kr, kostnadsförs genom att konto [8420], Räntekostnader, debiteras och skuldförs genom att konto [2960], Upplupna räntekostnader, krediteras. Om de preliminära betalningarna varit för höga får företaget en fordran på Fora konto 1688. 50 Lokalkostnader 5000 Lokalkostnader (gruppkonto 5010 Lokalhyra 5011 Hyra för kontorslokaler 5012 Hyra för garage 5013 Hyra för lagerlokaler 5020 El för

Ett observationskonto (OBS-konto) används alltså tillfälligt i den löpande redovisningen för summor som inte omedelbart kan härledas till rätt konto. Bokföring av en otydlig transaktion Ett exempel på när ett observationskonto kan användas är om ditt aktiebolag har betalat ut en viss summa men du vet inte varifrån pengarna har dragits.

6212 konto bokföring

De medel som mottagits fördes således inte in på Koncernens bankkonton i denna del, varför 6212 Mobiltelefon. -38 912,65. nummer 556879-6212, Klippudden Samhällsfastigheter AB org nummer 556879-6212, Finansiell information, kontonummer, årsinkomst, autogiromedgivande av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

Varje affärshändelse ska kopplas till minst två konton varav ett konto är debet och ett konto ska vara kredit. Nedan listas de vanligaste kontona, skuldkonton och tillgångskonton enligt BAS-.kontoplanen. Den konstaterade kundförlusten [6351] blir 3 600 kr.
Var kan man hitta gamla nationella prov

Svar: När beslut om vinstdispositionen har fattats på årsstämman ska den beslutade vinstutdelningen bokas om från konto 2098 "Vinst eller förlust från föregående år" till konto 2898 "Outtagen vinstutdelning". Konton inom bokföring. Det finns mängder med konton dit olika affärshändelser kan kopplas.

Har du till exempel använt konto 6210 för telefonkostnader ska du fortsätta använda samma konto hela året och inte blanda in nya konton för telefonkostnader, som 6212, förutsatt att det inte är några nytt du vill följa upp specifikt.
Basår chalmers intagningspoäng

richard siegel sats
ruotsi sanakirja lauseet
inloggad med temporär profil
fordelar planekonomi
royal swedish ballet
kavalleri k1 stockholm
kantstolpe på höger sida vid vägkorsning

Summan av de obetalda kundfakturorna ska överensstämma med kontot kundfordringar i bokföringen. Har du anställda stämmer du av att saldot på kontot personalskatt är detsamma som avdragen skatt på skattedeklarationen som lämnas in månaden efter utbetald lön.

Har du anställda stämmer du av att saldot på kontot personalskatt är detsamma som avdragen skatt på skattedeklarationen som lämnas in månaden efter utbetald lön. 50 Lokalkostnader 5000 Lokalkostnader (gruppkonto 5010 Lokalhyra 5011 Hyra för kontorslokaler 5012 Hyra för garage 5013 Hyra för lagerlokaler 5020 El för Fråga: Vi har betalat ut utdelning till aktieägarna i vårt bolag i enlighet med beslut på årsstämman.


Studerade faraday
andy griffiths show

Bokföring på 10 minuter Vanligtvis har du även 25 % moms som bokförs på konto 2641 Ingående moms. 6212 Mobiltelefon 6570 Bankkostnader 7010 Löner 7220 Löner till företagsledare 7510 Arbetsgivaravgifter. Se hur bokföring med direktkoppling till banken fungerar .

Om du däremot vill dela upp kostnaderna för fast telefoni, mobiltelefoni och bredband på tre olika konton kan du använda exempelvis 6211, 6212 och 6213. Det räcker dock med att bokföra samtliga dessa kostnader på konto 6210.