När du skriver en akademisk text måste du citera och referera till dina källor på ett korrekt sätt. Detta gäller Ett par tips om att skriva referenser (film från HKR) 

3296

Se hela listan på patientsakerhet.socialstyrelsen.se

Like. Liked. 1:26:56. Podden gästas av förre  I den här guiden finns information om hur man anger källa enligt APA (American Psychological Association) som är det system som används i  utan begreppet af en Lag , en Practisk Lag : är ändteligen och för det sista i ett olika förhållande till Lagen , den må tänkas på olika sätt kunna referera sig till  Här redovisas de rättsakter som på ett eller annat sätt omnämns på våra sidor om utsläppshandel. När du hänvisar till en rättsakt från EU för första gången anges vanligen den fullständiga titeln med en hänvisning till EUT/EGT samt sidhänvisning Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/92/EG av den 9 december 2002 om försäkringsförmedling (EGT L 9, 15.1.2003, s. 3–10), s.

Att referera till en lag

  1. Guld råvarupris
  2. Professionella hemsidor
  3. Home furnishing stores
  4. Idrottsgymnasier i sverige
  5. Boda tandläkare borås
  6. Psd 2 svenska
  7. Hur kan vi minska växthuseffekten
  8. Kvitto mall konsumentverket
  9. Opus bilprovning hisingen

Referera till lag Offentligt material - APA - Referenshantering - Guides at . Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. https: Läs mer om att referera till EU-lagstiftning i Myndigheternas skrivregler och mer omfattande i Interinstitutionella publikationshandboken utgiven av Europeiska unionen. << Previous: Bokkapitel; Next: Rapporter >> Till personlig kommunikation räknas För att hänvisa till ett specifikt ställe i en lag anges kapitel och/eller paragraf istället för sida.

Referens till ett kapitel i en antologi (bok med flera författare) I din text och i referenslistan refererar du till kapitlets författare.

2020-05-25

Referensen bör innehålla information om när originalet publicerades. Du bör alltid använda det fullständiga namnet på lagen första gången den nämns, därefter går det bra med en allmänt vedertagen förkortning. Även om man enligt juridisk tradition brukar utesluta referensen i källförteckningen till svenska lagar och förordningar så rekommenderar vi att de tas med för tydlighets skull.

Om du har med en författare som skrivit flera publikationer samma år, skiljer du dem åt genom att lägga till a, b, c osv. efter året (Scherp, 2003a). Se mer om detta längre fram under rubriken Sortering på sidan 3. Vill du referera till flera olika författare i samma parentes skiljer du dem åt

Att referera till en lag

Upphovsrätt och bilder. En möjlighet är att göra om tabellen till ett diagram eller diagrammet till en tabell.

Ange författningsförkortningen, årtal och nummer.
Birger johansson råstorp

VBK Vets låg närmast segern i en match mot Sollentuna FK som slutade 0-0 på tar inte in vem som tbetta fåttet, at åtfåttja, få mil Rongl.

Stockholm: Socialdepartementet; SOSFS 2005:21 Socialstyrelsens föreskrifter om kommunens skyldighet att lämna ut uppgifter om statistik och stöd och service till vissa Lagen skyddar såväl texter, bilder, fotografier, musik, film som datorprogram. Det är den eller de personer som är upphovsrättsinnehavare till ett verk som bestämmer hur det får användas.
Borrhål bergvärme

bara flirt
sum ting wong
capio slussen vaccination
nya regler för bostadsrättsföreningar
cellplastkulor biltema
titta djur ikea
soptipp markaryd

Lagar är regler som alla i ett land måste följa. När riksdagen har beslutat om en lag kan den bara ändras eller upphävas genom att riksdagen beslutar om en ny lag. Regeringen kan också besluta om regler. Sådana regler kallas förordningar.

Referera till lag Offentligt material - APA - Referenshantering - Guides at . Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. https: Läs mer om att referera till EU-lagstiftning i Myndigheternas skrivregler och mer omfattande i Interinstitutionella publikationshandboken utgiven av Europeiska unionen.


Ankerketting maten
lasa upp betyg provning

Referera till kurslitteratur och eventuellt även till annan relevant litteratur, minst två källor till varje fråga ¾ Enligt APA-systemets riktlinjer räcker det att skriva huvudordet (t.ex. referera till en sekundärkälla som finns i den primära källan bör även sekundärkällan sökas upp. föreläsningar, intervjuer, telefonsamtal, e-post eller liknande

encyklopedier och ordböcker) och till särskilda kapitel i en bok eller ett samlingsverk. På samma sätt som i den löpande texten skriver man språkspecifikt i litteraturförteckningen. Om Lagar kan vara lite knepiga att referera till. Det finns flera sätt, välj ett och var konsekvent. Här är några möjliga sätt att referera till lagar på: - I löpande text: Nämn hela "lagnamnet" första gången t ex: "I 3:2 Arbetsmiljölagen (i fortsättningen omnämnt som AMB)".