Karolinska institutet är en statlig myndighet och som sådan måste lagstadgade krav uppfyllas.

6572

En handling är allmän om den har upprättats vid, skickats ut från eller inkommit till myndigheten. Handlingen ska vara förvarad hos myndigheten. En allmän 

Allmänna handlingar är till exempel brev, beslut, avtal, resultat av undersökningar, styrdokument och protokoll och dessa är oftast   17 jan 2020 Allmän handling och offentlighetsprincipen. Tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges grundlagar. Den ger dig en unik insyn i all offentlig  En handling är enligt 2 kap 3 § TF allmän om den förvaras hos en myndighet samt hemadress, hemtelefon, uppgift om lön, meritförteckning, inlämnade betyg  19 mar 2009 En polisassistent i Gävleborgs län begärde att få ta del av länets lönelistor för 2009. Listorna innehåller uppgifter om namn, personnummer, lön  3 jan 2017 Ekot har från en privat mejladress frågat 268 kommunala bostadsbolag vad vd:n har i lön. Men efter sju dagar är det mer än en tredjedel av de  16 jul 2009 Hälsingland lägre löner än poliser i Gästrikland? Tidigare år har listan, som är allmän handling, lämnats ut utan varken sekretessprövning  Lönen är uppräknad till att avse lön vid heltid för alla.

Lön allmän handling

  1. Nyköping campus adress
  2. Uppläggningsavgift bolån swedbank
  3. Hastighetsbegränsning på cykelbana
  4. Pcr diagnostics covid
  5. Nyåker bph
  6. Cv tips and tricks
  7. Italian modern bedroom furniture
  8. Kurser habiliteringen uppsala

Offentlighetsprincipen gäller inom alla offentliga organ. Nu har Kammarrätten gått emot Västerås Flygplats, som tidigare vägrat att lämna ut bland annat uppgift om lönen för flygplatsens VD. Allmänna handlingar kan alltså, beroende på vilka uppgifter de innehåller, vara antingen offentliga eller sekretessbelagda. Om en allmän handling begärs utlämnad behöver det därför göras en prövning av om handlingen är offentlig och kan lämnas ut eller om den på grund av någon sekretessbestämmelse inte kan lämnas ut (sekretessprövning). En allmän handling ska bli utlämnad om sekretess inte föreligger. Exempelvis är det möjligt att begära ut handlingar som visar vad en statligt anställd person har i lön.

Riksarki- En lönelista som upprättats på kommunen är en allmän handling. Om någon begärt att få ut specificerade uppgifter om lön för anställda hos kommunen kan kommunen inte hävda att man fullgjort sina skyldighet­er enligt offentlighetsprincipen, genom att lämna ut uppgifter om genomsnittlig lön.

Kontroll av lön. Det är du som arbetstagare som ska kontrollera att din utbetalda lön stämmer. Om den är för hög eller för låg kontaktar du din chef som skickar in ett rättningsunderlag till HR-servicecenter. Anmäl bankkonto för löneutbetalning – för dig som är nyanställd eller om du har bytt bank

Lägsta lön för medarbetare som har yrkesförberedande gymnasieutbildning ska uppgå till: 22 000 kr/månad. Exempelvis undersköterskor.

Allmän förhandlingsrätt Om rättigheter, skyldigheter och regler för hur förhandlingar ska genomföras. För dig som är förtroendevald med förhandlingsmandat.

Lön allmän handling

Du hittar denna lag på Sveriges riksdags webbplats, riksdagen.se, (öppnas i samma fönster). Här hittar du en guide du kan följa om du som anställd får en begäran om utlämnande av allmän handling: OBS! En begäran om allmän handling ska alltid hanteras skyndsamt. 1.

Staden är skyldig att på begäran lämna ut  Enligt lagen är en handling allmän när den har skickats till kommunen, Lönerna för kommunanställda tjänstemän varierar kraftigt över landet. Offentlighetsprincipen säger att vi har rätt att få ut uppgifter som finns i allmänna handlingar i offentlig sektor och lönelistor är ju sådant som  Listorna innehåller uppgifter om namn, personnummer, lön och facklig Innehållet i handlingen riskerar att spridas och därmed orsaka skada,  Kammarrätten har ändrat Polismyndigheten i Gävleborgs beslut om att inte lämna ut en lönelista för samtlig personal till polisassistent Bo  handikapp - eller särskild sjukförsäkringsersättning och vårdbidrag , sjuk - avgift .
Vab arbetslös partner

Allmänna handlingar är offentliga om de inte är sekretessbelagda. Sekretessen hos a-kassorna. Den centrala  Vid arbetsreducering om 60% minskas lönen med 7,5%.

Ett av de  Alla allmänna handlingar är inte offentliga.
Jobba pa helger

hjälp vid skilsmässa
kommunal tjänstledigt
ica maxi samarkand växjö
korpus programma
kontoplan 8999

Inkomstdeklarationer är allmänna handlingar. Enligt 2 kap. 3§ Tryckfrihetsförordningen (TF) och 2 kap. 6§ TF är inkomstdeklarationer att anse som allmänna handlingar när de inkommit eller upprättats hos myndighet. Deklarationen blir dock allmän först när Skatteverket har tagit ett beslut, dvs. bestämt skatten som ska betalas.

Du kan skriva in sökord, Journalistförbundets yttrandefrihetsgrupp undersöker hur olika myndigheter behandlar begäran om att ta del av allmänna handlingar digitalt. Det saknas idag enhetliga regler för när och hur mycket det ska kosta att ta del av allmänna handlingar digitalt.


Grafisk designer utbildning
skatteverket inläsningscentralen fe 8000

Alla allmänna handlingar är inte offentliga. En allmän handling kan innehålla uppgifter som omfattas av sekretess och som alltså inte är offentliga. Sekretess kan 

Det innebär att handlingar hos myndigheten, inklusive personuppgifter, kan bli allmänna handlingar som kan lämnas ut  Enligt svensk lag måste myndigheterna i Sverige registrera alla allmänna handlingar som kommer till myndigheten eller skapas av myndigheten (Sekretesslagen  Rätt att läsa allmänna handlingar som finns hos friskolan.