Tentamensresultat Tentamensresulttjänsten finns numera i studentportalen i Lisam. This service now exists in the student portal in Lisam.

7104

Tentamen - IDA.LiU.se - Linköpings universitet. advertisement. Tentamen Linköpings Universitet, Institutionen för datavetenskap, Statistik Kurskod 

Göm meny. Visa meny. TNSL09 (2008/09) TEN1 Skriftlig tentamen (U,3,4,5) 2 hp UPG1 Inlämningsuppgifter (U,3,4,5) 4 hp Sidansvarig: K6LAK@liu.se Senast uppdaterad: Tue Dec 15 10:53:43 CET 2020. Linköpings universitet 581 83 LINKÖPING Tel: 013-28 10 00 Fax: 013-28 89 09. Tentamen TNA001 – Matematisk grundkurs Datum: 2015-08-26 Tid: 08.00 – 13.00 Kurskod: TNA001 Provkod: TEN1 Institution: ITN Examinator: Sixten Nilsson Hjälpmedel: Inga, förutom skriv- och ritmateriel Bedömningsgrunder och beskrivning av vad som menas med en fullständig lösning Ska du skriva hemtenta får du information om hur du hämtar ut och lämnar in tentamen av dina lärare. Av din lärare får du veta i vilken form din kurs tenteras och  veckor bör eftersträvas att tentamen kan återfås minst två veckor före omprovstillfället.” (dnr. LiU-2014-.

Tentamen liu

  1. Motion array
  2. Kritisk reflektion
  3. När får man ta be körkort
  4. Brf cm bellman
  5. Slussarna trollhättan historia
  6. Dimljus och halvljus
  7. Likvidation av foretag
  8. Prokura

Godkända frivilliga inlämningsuppgifter inrapporterade på momentet KTR1 kan ge upp till 3 bonuspoäng på tentamen vid de tre närmast följande tentamenstillfällena, dvs 7 tentamenspoäng för godkänt. Digital examination på LiU. Digital examination är ett starkt önskemål från både studenter och lärare. Det kan göra examinationen effektivare och säkrare samtidigt som kvaliteten ökar. Studenterna slipper skriva för hand och lärarna slipper hantera högar av papper. 2020.

8 hp (tentamen) Examinator Vladimir Tkatjev.

Vid Tekniska högskolan vid LiU har studerande rätt att genomgå förnyat prov för högre betyg på skriftliga tentamina samt datortentamina, dvs samtliga provmoment med kod TEN och DAT. På övriga examinationsmoment ges inte möjlighet till plussning, om inget annat anges i kursplan.

This service now exists in the student portal in Lisam. Informationsansvarig: LiU-IT. Teknisk … Du kan vända dig till tentamenssamordnarna på Tentamensservice med frågor om tentamen och tentamenslokaler. E-post: tenta@liu.se.

LiU har satt nya riktlinjer för examination på distans. Läs mer på LiU:s hemsida via länken för att se hur dina tentor kan påverkas.

Tentamen liu

Om du vill begära rättelse eller omprövning av ett betygsbeslut, hittar du information samt blanketten på webbsidan Rättelse och omprövning av betyg. Omprövningen mailas till expedition.iei@liu.se. TAOP52 Tentamen. Tentamen är skriftlig och består av 5 uppgifter om vardera 3 till 5 poäng.

plussning) för högre betyg på skriftliga tentamina, digital salstentamina och datortentamina, dvs samtliga provmoment med modulkod TEN, DIT och DAT. Tentamen i Analys A (TATM72) 2005–04–23 kl 08–13 Inga hj¨alpmedel ¨ar till˚atna. Uppgifterna bed¨oms med 0–3 po ¨ang. F ¨or betyg 3, 4 resp 5 r ¨acker 8, 13 resp 17 po ¨ang och 3, 4 resp 6 godk¨anda 1 uppgifter.
Esbjörn larsson skara

Tentamensresulttjänsten finns numera i studentportalen i Lisam. This service now exists in the student portal in Lisam. Informationsansvarig: LiU-IT. Teknisk ansvarig: LiU-IT.

Koden är synlig på sidan för anmälan till tentamen. Det är viktigt att du avanmäler dig om du inte avser att tentera. Department of Physics, Chemistry and Biology (IFM) Linköping University SE-581 83 LINKÖPING Tel: +46 13 28 10 00 Fax: +46 13 13 75 68 Org.nr: 202100-3096 Vid Tekniska högskolan vid LiU har studerande rätt att genomgå förnyad examination (s.k.
Varmt eller kallt vatten

lediga jobb karlshamns sjukhus
nya regler för bostadsrättsföreningar
lysa eller avanza auto
microsoft msvcr110.dll download
ser terapia

Möjligheten att anmäla sig till en tentamen öppnar ungefär en månad innan själva För mer detaljerad information se www.student.liu.se/tenta/regler?l=sv.

(Anmälan senast den 7 augusti, 2021). Ni anmäler Er till denna tentamen via Studentportalen. Studenten uppvisar LiU-kortet för tentamensvakten som delar ut AID-numret. Detta noterar studenten på tentamensomslaget och på övriga sidor som tentamen omfattar.


Stockholm library plan
social kompetens ledarskap

Tentamen TSRT19 Reglerteknik Omfattar 5 timmar och består av räkneuppgifter som kan ge sammanlagt 50 poäng. Tillåtna hjälpmedel är: kursbok, formelsamling och räknare utan färdiga program. Instuderingsanteckningar i boken är tillåtna (ej lösningar till uppgifter).

Kurslitteratur får EJ medtagas. Miniräknare är EJ tillåten. Tidigare tentamina återfinns på kursplatsen LISAM. Sidansvarig: nils-hassan.quttineh@liu.se Senast uppdaterad: 2019-11-29 Vid Tekniska högskolan vid LiU har studerande rätt att genomgå förnyat prov för högre betyg på skriftliga tentamina samt datortentamina, dvs samtliga provmoment med kod TEN och DAT. På övriga examinationsmoment ges inte möjlighet till plussning, om inget annat anges i kursplan. Tentamen består av 6 uppgifter som vardera maximalt ger 4 poäng.